پیدا

امیدهای واهی فرقه رجوی

درخواست حذف اطلاعات

امیدهای واهی فرقه رجوی موضوع : مقاله سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی که در دشمنی با مردم ایران ید طولایی دارند و برای بقای تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده شان تا کنون از هیچ جنایت و خیانتی علیه مردم ایران و منافع ملی شان دریغ نکرده اند اینبار هم با وج ترامپ رئیس جمهور از ضمن پایکوبی و شادی و پیروزی به اصطلاح مقاومت ؛ وقیحانه خواستار تحریم های همه جانبه و جنگ و خونریزی و ویرانی برای مردم ایران شدند .