پیدا

خوشحالی فرقه رجوی با وج امریکا از

درخواست حذف اطلاعات

خوشحالی فرقه رجوی با وج امریکا از موضوع : مقاله در این بین بیشتر از همه دل مریم قجر شاد شد این شادی گذرا است دیر یا زود ماتم خواهد گرفت اگر واکنش کشورها را ملاحظه کرده باشید تنها و عربستان از اقدام احمقانه ترامپ حمایت د ، در حالیکه یک توافق چند جانبه و بین المللی است که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است