پیدا

پیامهای اضطراری مسعود رجوی به اسیران در بندش

درخواست حذف اطلاعات

پیامهای اضطراری مسعود رجوی به اسیران در بندش موضوع : مقاله معمولا مسعود رجوی خائن به این سادگیها پیام نمی دهد و حتی برای افراد داخل مناسبات فرقه اش هم هر چند سال یک بار پیام میدهد.

قبل از هر چیز رجوی نمیخواهد که آفت شود چون خودش خوب میداند که هزاران سئوال بی جواب وجود دارد. هم سوالات و هم سؤالات مربوط به استراتژی فرقه اش که بخوبی میداند که جو برای آنها ندارد و لذا هیچ موقع نباید آفت شود.